ขนมหวานไทย

แกงบวดฟักทองGaeng Buad Fak Thong

แกงบวดฟักทอง
Gaeng Buad Fak Thong

Cooked taro, sweet potato, and pumpkin in coconut milk.
120 Baht
กล้วยถ่านมอดGluay Than Mod

กล้วยถ่านมอด
Gluay Than Mod

Banana in caramelized toddy palm sugar.
115 Baht
ขนมนมโคกะทิสดข้าวพองKanom Co Kati Sod Khao Pong

ขนมนมโคกะทิสดข้าวพอง
Kanom Co Kati Sod Khao Pong

Coconut caramelized sugar dumplings with coconut milk.
125 Baht
ไพลินกรอบPai Lin Krob

ไพลินกรอบ
Pai Lin Krob

Water chestnut colored with butterfly pea flowers in coconut milk.
115 Baht
ข้าวต้มน้ำวุ้นKhao Tom Num Woon

ข้าวต้มน้ำวุ้น
Khao Tom Num Woon

Sticky rice in banana leaf with jasmine syrup.
95 Baht
ลูกตาลลอยแก้วLook Tan Loi Kaew

ลูกตาลลอยแก้ว
Look Tan Loi Kaew

Sweet toddy palm in toddy palm syrup.
125 Baht
ไอศกรีมสับปะรดPineapple Ice Cream

ไอศกรีมสับปะรด
Pineapple Ice Cream

Pineapple sherbet served in whole fresh pineapple.
120 Baht
แกงบวดสามกษัตริย์Gaeng Buad Sam Kasat

แกงบวดสามกษัตริย์
Gaeng Buad Sam Kasat

Cooked taro, sweet potato, and pumpkin in coconut milk.
120 Baht
แกงบวดลูกตาลGaeng Buad Look Tan

แกงบวดลูกตาล
Gaeng Buad Look Tan

Toddy palm in sweet coconut milk.
135 Baht
นารีจำศีลNaree Jamsin

นารีจำศีล
Naree Jamsin

Banana in coconut milk with young coconut meat.
120 Baht
Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site