น้ำพริกเครื่องจิ้ม

น้ำพริกโจรNam Prik Jon

น้ำพริกโจร
Nam Prik Jon

Spicy shrimp dipping relish with lime rind.
265 Baht
น้ำพริกมะหมาดมาดMakwaen Chili Jam

น้ำพริกมะหมาดมาด
Makwaen Chili Jam

Sichuan pepper crispy pork chili paste mixed with dried shrimp, dried squid, simmered with dried Thai herbs.
275 Baht
หลนมัจฉาหลงสมุทรLone Pla Kapong

หลนมัจฉาหลงสมุทร
Lone Pla Kapong

Herbed soya beans with minced sea bass in coconut milk served with fresh vegetables.
275 Baht
น้ำพริกพริกไทยอ่อนหมูหวานNam Prik Prik Thai Orn

น้ำพริกพริกไทยอ่อนหมูหวาน
Nam Prik Prik Thai Orn

Chili relish of fresh green peppercorns, shrimp paste and dried fish.
275 Baht
น้ำพริกนรกปลาสลิดNam Prik Narok Pla Salid

น้ำพริกนรกปลาสลิด
Nam Prik Narok Pla Salid

Hot and spicy favor as Thai style. Made of premium-grade dried gourami, well mixed with onions, garlics, chili and seasonings.
275 Baht
น้ำพริกกุ้งเสียบNam Prik Goong Siab

น้ำพริกกุ้งเสียบ
Nam Prik Goong Siab

Smoked shrimp chili dip with shrimp paste relish.
295 Baht
น้ำพริกมะขามอ่อนNam Prik Ma Kham Orn

น้ำพริกมะขามอ่อน
Nam Prik Ma Kham Orn

Chili sauce with green tamarind and minced pork caramelized.
265 Baht
น้ำพริกป่นปลาทูNam Prik Pon Pla Tu

น้ำพริกป่นปลาทู
Nam Prik Pon Pla Tu

Ground chili paste with mackerel and grilled herbs with local fresh vegetables.
245 Baht
Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site