อาหารทานเคียง

หมูพริกไทยดำแดดเดียวMoo Prik Thai Dum Dad Diew

หมูพริกไทยดำแดดเดียว
Moo Prik Thai Dum Dad Diew

Deep fried sun-dried pork black pepper marinated with pickles.
225 Baht
ปีกไก่ทอดPeek Gai Tod

ปีกไก่ทอด
Peek Gai Tod

Deep-fried organic chicken wings marinated with coriander, garlic, and black pepper.
185 Baht
ทอดมันปลากรายTod Mun Pla Krai

ทอดมันปลากราย
Tod Mun Pla Krai

Thai fish cakes made with fresh fish paste, long beans, red curry paste and kaffir lime leaves.
225 Baht
เนื้อสวรรค์แดดเดียวNuea Sawan Dad Diew

เนื้อสวรรค์แดดเดียว
Nuea Sawan Dad Diew

Deep fried sun-dried beef with pickles.
275 Baht
ไข่เจียวปูพระอาทิตย์Kai Jieow Pu Pra Ar-Tid

ไข่เจียวปูพระอาทิตย์
Kai Jieow Pu Pra Ar-Tid

Thai rolled omelet with crab meat and crispy basil.
350 Baht
หลามห่อหมกไหลบัวLam Haw Mok Lai Bua

หลามห่อหมกไหลบัว
Lam Haw Mok Lai Bua

Thai steamed curried fish in bamboo tube. Thai basil leaves at the bottom, then succulent chunks of fish, then a complex-tasting curried fish custard, and finally a coconut cream topping.
265 Baht
ไข่ลูกเขยทรงเครื่องKai Look Keuy Song Kruang

ไข่ลูกเขยทรงเครื่อง
Kai Look Keuy Song Kruang

Literally translated as son-in-law eggs, Kai Look Keuy are blistered hard-boiled duck eggs served with addicting spicy tamarind sauce.
195 Baht
Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site