ข้าว

ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีSteamed Jasmine Rice

ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี
Steamed Jasmine Rice

.
Dish 35 Baht
Bowl 90 Baht
ข้าวกล้องมันปูSteamed Brown Rice

ข้าวกล้องมันปู
Steamed Brown Rice

.
Dish 40 Baht
Bowl 120 Baht
ข้าวสีครามSteamed Jasmine Rice with Butterfly Pea Flowers

ข้าวสีคราม
Steamed Jasmine Rice with Butterfly Pea Flowers

.
Dish 35 Baht
Bowl 95 Baht

ข้าวไรซ์เบอร์รี่
Steamed Riceberry

Dish 40 Baht
Bowl 120 Baht

ข้าวเหนียวเขี้ยวงูนึ่ง
Steamed Sticky Rice

35 Baht
Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site