ข้าว

ข้าวสีครามSteamed Jasmine Rice with Butterfly Pea Flowers

ข้าวสีคราม
Steamed Jasmine Rice with Butterfly Pea Flowers

.
Dish 25 Baht
Bowl 80 Baht
ข้าวไรซ์เบอร์รี่Steamed Brown Rice

ข้าวไรซ์เบอร์รี่
Steamed Brown Rice

.
Dish 30 Baht
Bowl 90 Baht
ข้าวหอมมะลิพันธ์ุดีSticky Rice

ข้าวหอมมะลิพันธ์ุดี
Sticky Rice

Dish 25 Baht
Bowl 80 Baht
ข้าวเหนียวSticky Rice

ข้าวเหนียว
Sticky Rice

30 Baht

ข้าวไรซ์เบอร์รี่
Steamed Riceberry

Dish 40 Baht
Bowl 120 Baht

ข้าวเหนียวเขี้ยวงูนึ่ง
Steamed Sticky Rice

35 Baht
Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site